Oefentherapie Mensendieck

Oefentherapie Cesar/Mensendieck biedt paramedische zorg op het gebied van houding en beweging. Met behulp van oefeningen op maat, die gemakkelijk in het dagelijkse leven kunnen worden toegepast, leert de cliënt anders en beter bewegen, gezonder gedrag en levensstijl. Kenmerkend is de holistische benadering. Dat wil zeggen dat de oefentherapeut niet alleen naar de klacht van de cliënt kijkt, maar probeert mens en houding in zijn/haar omgeving als geheel te benaderen. De behandeling werkt curatief en preventief: houding en beweging worden zodanig verbeterd dat klachten ook op langere termijn wegblijven.

Lees verder: oefentherapie.nl Wat is oefentherapie?

Voor meer informatie en folders over wat de oefentherapie Mensendieck voor u kan betekenen: oefentherapie.nl