Vitaal ouder worden

site ouderen 2

Oefentherapie kan een bijdrage leveren aan een goede gezondheid; het zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren en het behouden of vergroten van de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid.

Klachten waarmee ouderen bij mij terecht kunnen zijn o.a.: reuma, artrose, botontkalking (osteoporose), val- en bewegingsangst.

Veel van deze klachten zijn chronisch van aard, daardoor zullen de klachten niet helemaal verdwijnen, maar door oefentherapie zult u zich weer gemakkelijker kunnen bewegingen en met de klachten die u heeft beter kunnen omgaan.

In de behandeling gaat het om o.a. het behouden/verbeteren van beweeglijkheid, spierkracht en evenwichtsgevoel. Verder kan de therapie zich richten op het verbeteren van ademhaling- en ontspanningsvaardigheden of het verbeteren van het lopen.

Er wordt gekeken en geoefend met allerlei dagelijkse bezigheden waar u hinder bij kunt ondervinden, zoals opstaan uit bed of uit de stoel, het lopen of het verrichten van huishoudelijk werk of het uitvoeren van hobby’s.

Indien nodig vindt de behandeling plaats in het huis van de patiënt, zodat in de vertrouwde thuissituatie allerlei dagelijkse handelingen kunnen worden geoefend.

Indien nodig wordt er geadviseerd over hulpmiddelen of er vindt hierover overleg plaats met een ergotherapeut.

VOORKOM VALLEN; BEHOUD UW ZELSTANDIGHEID

Heeft u problemen met bewegen, zoals problemen met (op)staan of (trap)lopen?

  • Bent u de laatste 6 maand meer dan 2x gevallen?
  • Of bent u bang om te vallen en gaat u daardoor minder de deur uit?
  • Of herkent u bovenstaande problemen bij iemand uit uw omgeving?

Kunt u minimaal 1 van bovenstaande vragen met ja antwoorden? Neemt u dan contact met mij op. Dan kunnen we de mogelijkheden van een (thuis) behandeling bespreken.