Verliesverwerking bij ouderen

Ouderen kunnen te maken krijgen met verschillende vormen van verlies zoals verlies van partner, familie, vrienden of leeftijdsgenoten, of verlies van gezondheid en/of de vertrouwde woonomgeving.

Hierdoor kunnen lichamelijke klachten ontstaan of bestaande klachten kunnen verergeren. Het gaat dan vaak over een combinatie van psychische en lichamelijke klachten, zoals stress, angst, bewegingsangst, slaapproblemen, hyperventilatie, SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten) of loop- en bewegelijkheidsproblemen.

Ook de rol van mantelzorger kan klachten geven door een combinatie van psychische en lichamelijke overbelasting.

Wat ik met de behandeling wil bereiken is dat u meer grip op de klachten krijgt en dat uw welbevinden vergroot wordt.

De behandeling bestaat uit een combinatie van gesprekken waarbij aandacht is voor verliesverwerking en oefeningen gericht op ademhaling, ontspanning en balans.

Voor meer informatie: bel: 053-4352278 of mail: info@oefentherapieoosterpoort.nl